Alkcare
Locatie de Oldeburgh
Locatie 't Rekerheem
Alkcare Thuiszorg
Alkcare Wijksteunpunten
Alkcare Zorg- en dienstverlening
Stichting Alkcare
Alkcare
Herenweg 91
1829 AC Alkmaar
t [072] 519 16 55
contact
        Calibris
      Kenwerk

Stichting Alkcare

Vanaf 1 januari 2008 zijn de zorgcentra de Oldeburgh en ‘t Rekerheem gefuseerd. Naast deze zorgcentra heeft Alkcare nog twee wijksteunpunten namelijk „Hofstaete” in de wijk Daalmeer en „Zonnehof” in Koedijk. In „Hofstaete” is het thuiszorgteam gehuisvest.

Alkcare levert intramurale zorg in de zorgcentra, extramurale (thuis-) zorg in de seniorencomplexen rondom de wijksteunpunten en de hoofdlocaties en levert voor psychogeriatrische cliënten dagverzorging en dagbehandeling. Daarnaast werkt Alkcare samen met de GGZ in een bijzonder project voor cliënten met (licht) psychiatrische aandoeningen.

Ruim 270 medewerkers en 160 betrokken vrijwilligers zetten zich met elkaar en vol elan in voor zorg- en dienstverlening binnen ALKCARE.

 

deOldeburgh   't Rekerheem

 de Oldeburgh

  ‘t Rekerheem